Thời gian đăng bài hiệu quả trên Facebook

5/5 - (1 bình chọn)

Sản phẩm B2C

 • Facebook: 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng. 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều. 4 giờ chiếu đến 5 giờ chiều.
 • Instagram: 8 giờ sáng. 1 giờ chiều. 9 giờ tối.
 • Twitter: 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng. 12 giờ trưa. 7 giờ tối đến 9 giờ tối.
 • LinkedIn: 12 giờ trưa.
 • Pinterest: 8 giờ tối đến 11 giờ đêm. 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng.

Sản phẩm B2B

 • Facebook: 9 giờ sáng. 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều
 • Instagram: 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều. 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều. 8 giờ tối đến 9 giờ tối.
 • Twitter: 7 giờ sáng đến 8 giờ sáng. 11 giờ trưa. 6 giờ chiều. 9 giờ tối.
 • LinkedIn: 8 giờ sáng. 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. 6 giờ chiều.
 • Pinterest: 8 giờ tối đến 11 giờ đêm. 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng.

thời gian đăng bài hiệu quả trên facebook
Nguồn freepik.com

Dịch vụ phần mềm

 • Facebook: 9 giờ sáng. 3 giờ chiều. 5 giờ chiều
 • Instagram: 11 giờ trưa. 1 giờ chiều. 5 giờ chiều
 • Twitter: 10 giờ sáng. 2 giờ chiều. 6 giờ chiều.
 • LinkedIn: 9 giờ sáng. 11 giờ trưa đến 12 giờ trưa. 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.
 • Pinterest: 8 giờ tối đến 11 giờ đêm. 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng.

Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ

 • Facebook: 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng. 9 giờ sáng. 11 giờ trưa đến 12 giờ trưa
 • Instagram: 10 giờ sáng. 2 giờ chiều
 • Twitter: 9 giờ sáng. 6 giờ chiều.
 • LinkedIn: 10 giờ sáng. 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều.
 • Pinterest: 8 giờ tối đến 11 giờ đêm. 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng.

Doanh nghiệp truyền thông

 • Facebook: 7 giờ sáng. 11 giờ trưa. 6 giờ chiều
 • Instagram: 9 giờ sáng. 12 giờ trưa. 3 giờ chiều
 • Twitter: 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng. 11 giờ trưa. 7 giờ tối đến 8 giờ tối. 10 giờ tối.
 • LinkedIn: 8 giờ sáng.
 • Pinterest: 8 giờ tối đến 11 giờ đêm. 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng.

Giáo dục cao cấp

 • Facebook: 8 giờ sáng. 12 giờ trưa. 3 giờ chiều
 • Instagram: 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều
 • Twitter: 8 giờ sáng. 5 giờ chiều. 7 giờ tối. 9 giờ tối
 • LinkedIn: 10 giờ sáng.
 • Pinterest: 8 giờ tối đến 11 giờ đêm. 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng.

Ngày đăng hiệu quả nhất

 • Facebook: Thứ 5, 6, 7, chủ nhật
 • Instagram: Thứ 6
 • Twitter: B2C: Ngày tốt nhất là thứ 7 và chủ nhật. B2B: Các ngày trong tuần là tốt nhất, trừ thứ 7 và chủ nhật.
 • LinkedIn: Thứ 4

InboundMarketing tổng hợp từ MIFA Creative Digital Agency

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *