SEOMetrics kiểm tra dự án website trong quy trình SEO

Kiểm tra dự án trong quy trình SEO là giai đoạn quan trọng đầu tiên mà SEOMetrics (một sản phẩm của MIFA Creative Digital Agency) thực hiện khi triển khai dịch vụ SEO cho khách hàng.

Thực tế là khi nhìn vào một dự án website bạn không thể biết được tình trạng website đang như thế nào. Website đã được Google Search Engine xử lý ở mức độ nào, và đánh giá điểm số của website.

Khi kiểm tra dự án, SEOMetrics biết được các chỉ số về Moz rank, back links, inbound links, outbound links, indexed, điểm số tổng quan, số lượng page của website…

Tiến trình chạy dự án

SEOMetrics kiểm tra dự án website trong quy trình SEO
Tiến trình chạy dự án crawl tất cả các trang tìm thấy

Kiểm tra báo cáo

InboundLand tổng hợp từ SEOMetrics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *