SEOMetrics đưa ra tính năng chấm điểm và so sánh trùng lặp SEO cho website

Đây là câu hỏi của bạn Ruby Nguyễn trên Cộng đồng UAN ngày 09/04/2019:

“SOS!!!! Cứuuuuu
Em đang làm SEO web, hiện đang muốn chấm điểm seo web tổng thể, và check content web trùng lặp. Mọi người hay dùng công cụ nào hiệu quả gt em với.
Thanks all”

Câu trả lời anh Nam Đỗ, CEO MIFA Creative Digital Agency – Đơn vị chủ quản inboundmarketing.com.vn và sở hữu seometrics.top.

“Điểm SEO tổng thể là điểm trung bình của tất cả các page của website đã được Google Index. Content trùng lặp thì bạn có thể dùng một số công cụ như DMCA.. Đã là check trùng lặp SEO thì cần check title trùng lặp, meta trùng lặp và keywords trùng lặp. Bạn có thể gửi website cho mình chấm điểm và check trùng lặp nhé. Bên mình có hệ thống đáp ứng được.”

SEOMetrics đưa ra tính năng chấm điểm và so sánh trùng lặp SEO cho website

Đó là những tính năng mà SEOMetrics đáp ứng được cho khách hàng. Chúng tôi phân tích website một nhà hàng nổi tiếng và chúng tôi đã có được kết quả kiểm toán như sau:

Báo cáo liên kết

SEOMetrics đưa ra tính năng chấm điểm và so sánh trùng lặp SEO cho website
SEOMetrics đưa ra tính năng chấm điểm và so sánh trùng lặp SEO cho website

Trang chủ (homepage) là trang quan trọng nhất của một website. Điểm của trang chủ là 8.2. PageRank và Backlinks đều tốt

SEOMetrics đưa ra tính năng chấm điểm và so sánh trùng lặp SEO cho website

Tóm tắt báo cáo

  • Website có 4 trùng lặp tiêu đề, không có trùng lặp mô tả meta, không có trùng lặp từ khoá.
  • Điểm của website là 2.
  • Google backlinks là 15
  • Google indexed là 14
  • Không có liên kết bị hỏng.
SEOMetrics đưa ra tính năng chấm điểm và so sánh trùng lặp SEO cho website

InboundLand tổng hợp từ SEOMetrics