SEOMETRICS cập nhật phiên bản 4.1

SEOMETRICS là hệ thống manage và monitor hoạt động tối ưu tìm kiếm search engine optimization, phục vụ dự án S.E.O cho khách hàng. Ngày 13-06-2019. SEOMETRICS đã nâng cấp phiên bản 4.0. Ngày 31-08-2019, SEOMETRICS cập nhật phiên bản 4.1.

Dịch vụ của SEOMETRICS bao gồm:

1. Xây dựng Digital Website:

 • Thẩm định website analyzer theo tiêu chuẩn của HubSpot, Vardy, và các yếu tố của SEOMETRICS
 • Kiểm tra mức độ chuẩn S.E.O của Website theo tiêu chuẩn của SEOMETRICS 
 • Phân tích khả năng tích hợp của Website với hệ thống ngoài Kiot Viet, Nhanh…
 • Xây dựng website với high-score UI, UX, và chuẩn S.E.O
 • Tư vấn đưa website vào hệ thống vận hành Digital Marketing 

2. S.E.O Service:

 • Phân tích thực trạng ngành
 • Phân tích hệ từ khoá của brand trong ngành
 • Phân tích hệ từ khoá dominate ngành
 • Lập chiến lược S.E.O cho hệ từ khoá
 • Lập kế hoạch thực thi hệ từ khoá
 • Lập kpi report theo milestones (giai đoạn) 
 • Thực thi phát triển S.E.O 

3. Google Ads (Google Adwords cũ):

 • Phân tích từ khoá của chiến dịch quảng cáo
 • Phân tích đối tượng quảng cáo
 • Phân tích hình thức quảng cáo và loại quảng cáo
 • Thực thi chiến dịch quảng cáo
 • Đo lường và report theo milestones 

SEOMETRICS được định hướng trở thành Search Marketing Platform dựa trên chiến lược của hoạt động Inbound Marketing
SEOMETRICS là một sản phẩm của Mifa Corp. 
Email liên hệ dịch vụ digital@mifa.com.vn

Các cập nhật phiên bản 4.1

 • Google Analytics: Tích hợp Google Analytics API với analytics summary reports.
 • Alert Management: Hệ thống quản lý thông báo gửi notifications đến administrators và users.
 • Bug Fixes: Các bug quan trọng được fix để tối ưu hoạt động của hệ thống.

InboundLand tổng hợp từ dịch vụ SEO Inbound bền vững của MIFA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *