SEO position 0 là gì?

SEO position 0 là vị trí nằm phía trên vị trí số 1 trong xếp hạng kết quả tìm kiếm. Nếu Google hiển thị quảng cáo thì position 0 nằm dưới các quảng cáo.

Position 0 có định dạng khác biệt so với tất cả các kết quả tìm kiếm (SERPs). Bởi vì Position 0 vừa có định dạng lớn lại vừa nằm ở vị trí đầu tiên nên người tìm kiếm tương tác với kết quả này nhiều nhất.

Hình ảnh dưới đây là SEO position 0 của bài viết trên website mifamedia.com của MIFA. Có thể thấy sự nổi bật của kết quả position 0 so với các kết quả bên dưới.

SEO position 0
Position 0 của mifamedia.com trong hơn 6 triệu kết quả tìm kiếm

Vậy làm thế nào để kết quả được Google lựa chọn hiển thị trong Position 0? Chắc chắn rằng phải đảm bảo các yếu tố kỹ thuật tối ưu website, các yếu tổ SEO On Page, backlinks, PBN, viết nội dung thân thiện với người tìm kiếm…

Sau khi Google cập nhật thuật toán BERT thì nội dung vẫn là ưu tiên số một ảnh hướng đến thứ hạng tìm kiếm của từ khóa.

inboundmarketing.com.vn tổng hợp theo MIFA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *