SEM

5 công cụ hữu ích tìm từ khoá dài giá trị cao (high value long-tail keywords)

5 công cụ hữu ích tìm từ khoá dài giá trị cao (high value long-tail keywords)

Kiến thức SEO dành cho người thực sự quan tâm đến nghề SEO [SEOSIEUVIET], SEM
Trong bối cảnh ngày nay, chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến mục đích của người dùng: tìm và sử dụng các từ khóa phù hợp với ý định cơ bản đằng sau hành vi tìm kiếm của người dùng. Chúng tôi có thể thu hút lưu lượng truy cập có chất lượng cao và sau đó cung cấp chính xác những gì khách truy cập đang tìm kiếm, cung cấp trải nghiệm cho người dùng tốt hơn. Điều này dẫn tới có nhiều chuyển đổi hơn. Dưới đây là 5 công cụ hữu ích tìm từ khoá dài giá trị cao (high value long-tail keywords) 1. Sử dụng HitTail để tìm các đề xuất từ khoá dài (long-tail keywords) Một trong những chiến lược yêu thích của tôi cho việc tìm kiếm từ khóa có giá trị cao là nhắm mục tiêu các từ khóa dài (long-tail keywords) cụ thể: cụm từ sẽ phù hợp với mục đích của người dùng tốt nhất. Nó cùng giúp cho việc tăng thứ...