Quy trình SEO của Agency

Quy trình SEO tổng quan

  • Hiểu doanh nghiệp của bạn
  • Xây dựng một trang web
  • Biết đối tượng của bạn
  • Biết đối thủ của bạn
  • Nghiên cứu từ khóa
  • Tối ưu hóa trang web
  • Thêm / cập nhật Thẻ tiêu đề và mô tả Meta
  • Viết khung nội dung
  • Xây dựng liên kết
  • Thuê một Agency

Quy trình SEO của Agency

CÓ DANH SÁCH TỪ KHOÁ

1. Nhận danh sách từ khoá của khách hàng

2. Phân tích mức độ tìm kiếm bao gồm số lượng tìm kiếm, độ cạnh tranh

3. Khách hàng lựa chọn từ những từ khoá phù hợp

4. Chốt danh sách từ khoá

5. Báo giá cho khách hàng

6. Yêu cầu tối ưu website phục vụ SEO

7. Chốt hợp đồng và tiến độ thanh toán

8. Bắt đầu làm SEO theo plan tối thiểu 6 tháng

9. Theo dõi và báo cáo cho khách hàng

CHƯA CÓ DANH SÁCH TỪ KHOÁ

1. Khách hàng cung cấp website

2. Phân tích ra danh sách từ khoá cho khách hàng

3. Khách hàng lựa chọn những từ khoá phù hợp

4. Chốt danh sách từ khoá

5. Báo giá cho khách hàng

6. Yêu cầu tối ưu website phục vụ SEO

7. Chốt hợp đồng và tiến độ thanh toán

8. Bắt đầu làm SEO theo plan tối thiểu 6 tháng

9. Theo dõi và báo cáo cho khách hàng

TƯ VẤN WEBSITE VÀ TỪ KHOÁ

– Tư vấn giao diện UI và tình năng của website

– Tư vấn trải nghiệm người dùng UX của website

– Tư vấn và kiểm tra code chuẩn SEO của website

– Thẩm định website theo tiêu chuẩn của SEOMETRICS

– Tư vấn ứng dụng Digital Marketing cho website

InboundLand tổng hợp từ SEOMetrics – Dịch vụ SEO Inbound bền vững – Một sản phẩm của Mifa Agency

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *