Video quảng cáo Facebook máy học

5/5 - (1 bình chọn)

Mới đây, nền tảng quảng cáo Facebook rollout tính năng máy học trong chiến dịch quảng cáo. Tính năng này được hiển thị trong nhóm quảng cáo và mẫu quảng cáo.

Về cơ bản, Facebook vận hành quảng cáo theo 3 phương thức:

  • Kích hoạt máy học đối với các nhóm quảng cáo tương tự nhau.
  • Chọn lọn nhóm quảng cáo tối ưu nhất trong các nhóm quảng cáo có cùng đối tượng mục tiêu. Phân phối ngân sách hợp lý cho nhóm quảng cáo được chọn.
  • Kích hoạt nhắc nhở bão hòa nội dung đối với các nhóm quảng cáo sử dụng hình ảnh quảng cáo đã cũ.

inboundmarketing.com.vn mời độc giả xem video giới thiệu quảng cáo Facebook máy học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *