MIFA thiết kế Profile cho doanh nghiệp

Profile là bản brand copywriting quan trọng trong mọi giao dịch của doanh nghiệp. Chính vì vậy MIFA cung cấp gói dịch vụ thiết kế profile doanh nghiệp (có thể bao gồm thiết kế logo nhận diện thương hiệu theo tuỳ chọn của quý khách hàng).

1. Bìa đầu quyển thiết kế Profile

 • Logo
 • Tên giao dịch công ty
 • Slogan hoặc khẩu hiệu thường sử dụng trong công ty
 • Có thể có hình ảnh tượng trung cho ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực hoạt động của công ty

2. Trang thứ 2 – 3 quyến thiết kế Profile

 • Phụ lục
 • Lịch sử hình thành phát triển của công ty
 • Những mốc đánh dấu quan trọng trong quá trình hình thành phát triển của doanh nghiệp
 • Những sự kiện quan trọng mang tính bước ngoặt cho sự phát triển, thành công của công ty.
 • Kết hợp những hình ảnh minh họa trang trí hay ảnh tư liệu có thực của công ty

3. Trang thứ 4 – 5 quyển thiết kế Profile

 • Giới thiệu tổng quan về công ty
 • Ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực hoạt động
 • Tầm nhìn và sứ mệnh
 • Hình ảnh minh hoạt trang trí đi kèm

4. Trang thứ 6 – 7 quyển thiết kế Profile

 • Hình ảnh thành viên – bộ máy quản trị điều hành, nhân sự chủ chốt
 • Sơ đồ tổ chức
 • Có thể giới thiệu thêm thông tin nổi bật của thành viên, nhân sự chủ chốt

5. Trang thứ 7 – 8 quyển thiết kế Profile

 • Chi tiết về ngành nghề hoạt động, dịch vụ cung cấp
 • Hình ảnh minh họa, trang trí đi kèm

6. Trang thứ 9 – 10 quyển thiết kế Profile

 • Những dự án tiêu biểu đã hoàn thành mang ý nghĩa quan trọng
 • Những dịch vụ, sản phẩm chủ đạo cung cấp
 • Giới thiệu tổng quan, liệt kê toàn bộ các dự án, công trình đã được thực hiện
 • Hình ảnh minh họa, trang trí phối hợp

7. Các trang tiếp theo quyển Profile

 • Những vấn đề mới đặt ra trong bối cảnh phát triển hiện tại, những giải pháp mới, những trăn trở, mục tiêu ấp ủ…
 • Các hoạt động xã hội hướng đến vì cộng đồng môi trường, nhân loại… thể hiện chiến lược phát triển bền vững

8. Bìa cuối quyển Profile

 • Nhắc lại Logo
 • Thông tin liên lạc của công ty
 • Có thể kết hợp các hình ảnh khái quát tượng trung cho sự phát triển

InboundLand tổng hợp từ MIFA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0793 199 986