Kỹ thuật SEO off-page hiệu quả nhất [Infographic]

Bạn đang tìm cách cải thiện thứ hạng tìm kiếm của các trang web và bài đăng? Bạn muốn tối ưu hóa sự hiện diện SEO off-page bằng các kỹ thuật xây dựng liên kết mạnh mẽ nhất?

Nhóm phát triển từ SEMrush chia sẻ các kỹ thuật xây dựng liên kết hiệu quả nhất trong infographic này.

Dưới đây là 5 kỹ thuật SEO off-page hàng đầu trích từ danh sách

  • Guest posting
  • Replicating competitor’s backlinks
  • Resources and links list pages
  • Business directories and local citations
  • Broken backlinks

Kiểm tra infographic dưới đây để biết thêm chi tiết.

Các kỹ thuật SEO off-page
Nguồn ảnh từ SEMrush

InboundLand tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *