Google Ads giới thiệu số liệu mới cho vị trí quảng cáo

Rate this post

Để giúp nhà quảng cáo hiểu rõ hơn về nơi quảng cáo của họ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, Quảng cáo trực tuyến PPC Google – Google Ads sắp triển khai 4 chỉ số vị trí quảng cáo mới trong vài tuần tới.

Tại sao nó quan trọng?

Vị trí trung bình luôn là một dấu hiệu mờ về vị trí quảng cáo của bạn xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm. Vị trí quảng cáo đầu tiên không phải lúc nào cũng ở đầu trang, phía trên kết quả không phải trả tiền.

Quảng cáo Google dọc bên phải đã biến mất một thời gian, nhưng bây giờ có những trường hợp khi quảng cáo đầu tiên trên trang thực sự ở dưới cùng, bên dưới tất cả các kết quả không phải trả tiền. Đột nhiên, vị trí trông giống như một cuộc đảo chính. Và có nghĩa là tỷ lệ nhấp chuột đột nhiên thấp hơn.

Google Ads giới thiệu số liệu mới cho vị trí quảng cáo

Google Ads giới thiệu số liệu mới cho vị trí quảng cáo
Vị trí Absolute Top và Top. (Tên cũ của Google Ads là Google Adwords)

Có hai số liệu xung quanh vị trí trên cùng tuyệt đối trên trang (mọi người thường nghĩ là một vị trí) và hai chỉ số xung quanh tất cả quảng cáo hiển thị, phía trên kết quả không phải trả tiền.

Hiển thị (Tuyệt đối Top) (Absolute Top) %: Hầu hết mọi người nghĩ đây là một vị trí. Phần trăm số lần hiển thị quảng cáo của bạn được hiển thị dưới dạng quảng cáo đầu tiên, phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.

Hiển thị (Trên cùng) (Top) %: Phần trăm số lần hiển thị quảng cáo của bạn được hiển thị ở bất kỳ nơi nào, phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.

Tìm kiếm (Tuyệt đối trên cùng) (Absolute Top) IS: Số lần hiển thị bạn đã nhận được ở vị trí trên cùng tuyệt đối, phía trên kết quả không phải trả tiền, chia cho số lần hiển thị ước tính bạn đủ điều kiện nhận được ở vị trí hàng đầu.

Tìm kiếm (Trên cùng) (Top) IS: Số lần hiển thị bạn đã nhận được ở các vị trí hàng đầu, phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền, so với số lần hiển thị ước tính bạn đủ điều kiện nhận được ở vị trí hàng đầu.

Cách sử dụng các số liệu

Hai số liệu Hiển thị % hiển thị thời điểm và nơi xuất hiện quảng cáo hiển thị, phía trên kết quả không phải trả tiền.

Hai chỉ số IS (tỷ lệ hiển thị) hiển thị tỷ lệ hiển thị đủ điều kiện cho lần hiển thị đầu trang, phía trên kết quả không phải trả tiền.

Nếu bạn đang sử dụng vị trí trung bình để đặt giá thầu cho một vị trí trên trang, Google đề xuất sử dụng các chỉ số tỷ lệ hiển thị mới để đạt được các mục tiêu đó.

InboundLand tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *