Google Ads cập nhật Điểm tốc độ di động cho trang đích

Rate this post

Quảng cáo Google (Google Ads) đã thay đổi cách tính điểm tốc độ di động (Mobile Speed Score), được đặt trong tab Trang đích (Landing Pages).

Thuật toán điểm số tốc độ di động đã được cập nhật yêu cầu số lần nhấp quảng cáo ít hơn để tính điểm.

Bản cập nhật này sẽ cho phép các nhà quảng cáo thấy điểm tốc độ di động cho nhiều trang hơn của họ.

Có lẽ, thay đổi này cũng có nghĩa là điểm số sẽ được tạo nhanh hơn khi khởi chạy quảng cáo trỏ đến các trang đích mới được công bố.

Google Ads cập nhật Điểm tốc độ di động cho trang đích
Google Ads cập nhật Điểm tốc độ di động cho trang đích

Google không cụ thể về số lượng nhấp chuột quảng cáo hiện được yêu cầu để tạo điểm số tốc độ di động.

Điểm tốc độ di động được đánh giá theo thang điểm 10, 1 là rất chậm và 10 là cực kỳ nhanh.

Các yếu tố tính toán điểm tốc độ di động bao gồm chính tốc độ trang và tỷ lệ chuyển đổi tiềm năng.

Quảng cáo Google đã giới thiệu điểm số tốc độ di động vào tháng 7 năm 2018. Đây là thay đổi lớn đầu tiên về cách tính điểm kể từ khi ra mắt.

Các công cụ khác được Google cung cấp để đánh giá tốc độ trang di động bao gồm Thẻ điểm tốc độ (Speed Scorecard), so sánh tốc độ di động với các đối thủ cạnh tranh và Máy tính tác động (Impact Calculator), ước tính doanh thu tiềm năng bị mất do có một trang web di động chậm.

InboundLand tổng hợp Search Engine Journal và Google 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *