Danh sách forum backlinks chất lượng

InboundLand tổng hợp danh sách forum backlinks chất lượng (dofollow) có DA (Domain Authority, thẩm quyền tên miền) cao. Hãy đăng ký sử dụng liên kết blog hoặc website của bạn làm chữ ký và đảm bảo rằng liên kết vẫn hoạt động vì các forum (diễn đàn) này rất tích cực và bạn sẽ nhận được backlinks (liên kết ngược) cũng như traffic (lưu lượng truy cập).

Top 10 forum backlinks chất lượng cho phép gắn link tại Việt nam

Top 10 forum backlinks chất lượng nước ngoài

Các dạng đặt backlinks chất lượng

  • Guest post
  • Liên kết từ báo, trang tin tổng hợp
  • Hệ thống website vệ tinh (PBN, Private Blog Network)
  • Liên kết từ social network
  • Liên kết từ profile
  • Liên kết từ Web 2.0
  • Liên kết forum

Danh sách forum backlinks có DA càng cao càng chất lượng.

InboundLand tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *