Canonical URL là gì?

Một trang web lớn thường khó ngăn các trang trở thành trùng lặp hoặc gần trùng lặp nhau. Điều này có thể gây ra các vấn đề nội dung trùng lặp. Nếu bạn có hai trang tương tự và cả hai đều đủ điều kiện để xếp hạng cho một cụm từ khóa nhất định thì công cụ tìm kiếm không biết URL nào trong số hai URL đó sẽ gửi lưu lượng truy cập. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể chọn URL ưa thích, nó được gọi là canonical URL.

Cùng một nội dung, nhiều URL

Ví dụ: bạn có thể có một bài đăng hoặc sản phẩm được đính kèm với hai danh mục và tồn tại dưới hai URL, như sau:

https://example.com/black-shoes/black-and-red-shoes/
https://example.com/red-shoes/black-and-red-shoes/

Nếu cả hai URL cho cùng một sản phẩm, hãy chọn một URL làm canonical URL cho Google và các công cụ tìm kiếm khác hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Canonical cũng cho phép bạn trỏ các công cụ tìm kiếm đến phiên bản gốc của một bài viết. Giả sử bạn đã viết một bài đăng cho một bên khác được xuất bản trên trang web của họ. Nếu bạn cũng muốn đăng nó lên trang web của mình, bạn có thể đồng ý đăng nó lên với phiên bản gốc.

Cách phát hiện canonical URL

Bạn có thể xem canonical URL trong nguồn của trang web bằng cách tìm kiếm rel = “canonical”. Nó là một phần tử mà các công cụ tìm kiếm thấy, nó không ảnh hưởng đến người dùng.

Hai ví dụ về canonical trong mã nguồn của các trang web Nike và Amazon: nó đề cập đến phiên bản gốc của bài viết được xuất bản lần đầu trên một trang web khác.

Khi nào nên chuyển hướng, khi nào nên sử dụng canonical

Không giống như chuyển hướng (redirect), người dùng không thấy canonical của bạn. Nếu chuyển hướng URL không vi phạm trang web thì bạn có thể sử dụng chuyển hướng. Nhưng nếu chuyển hướng làm cho trang web của bạn trông khó chấp nhận thì việc đặt canonical là một giải pháp khả thi.

InboundLand tổng hợp từ Yoast, Nike và Amazon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *