Cách tạo chiến dịch quảng cáo Google Discovery

Rate this post

Cách tạo Chiến dịch quảng cáo Google Discovery rất đơn giản nếu bạn đã quen thuộc với giao diện Google Ads. Dưới đây là 8 bước căn bản của chiến dịch.

Bước 1: Tạo một chiến dịch mới bằng cách nhấn biểu tượng màu xanh da trời + trên trang chiến dịch.

Bước 2: Khi chọn mục tiêu chiến dịch, bạn hãy chọn “Sales,” “Leads,” or “Website Traffic”. Ngoài ra, bạn có thể tạo một chiến dịch không cần hướng mục tiêu.

Bước 3: Chọn loại chiến dịch của Discovery.

cách tạo chiến dịch quảng cáo Google Discovery

Bước 4: Đặt tên cho chiến dịch mới. Chọn ngôn ngữ và nơi bạn muốn quảng cáo hiển thị.

Bước 5: Đặt ngân sách hàng ngày và chiến lược đặt giá thầu mà bạn muốn dựa trên Google để tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo Google Discovery (Hiện tại chỉ cho phép các tuỳ chọn Maximize Conversions hoặc Target CPA).

Bước 6: Xem lại các cài đặt bổ sung khác nếu muốn:

  • Chiến dịch có đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc
  • Chiến dịch chỉ chạy một số giờ nhất định trong ngày hoặc các ngày trong tuần
  • Chỉ muốn các chiến dịch tối ưu hóa cho các hành động chuyển đổi nhất định trong tài khoản.

Bước 7: Tạo nhóm quảng cáo đầu tiên và đối tượng mục tiêu. Lưu ý rằng sau này bạn có thể tạo nhiều nhóm quảng cáo nếu bạn muốn nhắm mục tiêu nhiều đối tượng hơn.

Bước 8: Tải lên quảng cáo Google Discovery.

Sau đó, bạn sẽ được nhắc xem lại chiến dịch quảng cáo Google Discovery mới trước khi khởi chạy chiến dịch. Nhấp nút tiếp tục và chiến dịch Google Discovery đi vào hoạt động!

InboundLand tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *