Cách chọn nền tảng truyền thông xã hội tốt nhất [Infographic]

Rate this post

Bạn đang cố gắng tìm ra nền tảng truyền thông xã hội tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn? Bạn muốn biết các số liệu thống kê truyền thông xã hội có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt?

Angie Gensler chia sẻ những sự thật bạn cần biết về mỗi mạng xã hội trong infographic này.

Đây là cách họ phá vỡ mọi thứ:

  • Người dùng hoạt động hàng tháng
  • Nhân khẩu học
  • Định dạng bài viết
  • Tần suất đăng lý tưởng
  • Những thách thức bạn phải đối mặt
  • Mục tiêu tiếp thị

Kiểm tra infographic để biết thêm chi tiết nền tảng truyền thông xã hội tốt nhất

Cách chọn nền tảng truyền thông xã hội tốt nhất để tiếp thị doanh nghiệp [Infographic]

InboundLand tổng hợp từ red-website-design.co.uk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *