Các yếu tố xếp hạng SEO mới trong năm 2020 [Infographic]

Bạn đang tìm cách để cải thiện sự hiện diện trang web của bạn trên Google? Bạn muốn biết các yếu tố Google sử dụng để quyết định xem bạn có xứng đáng với trang đầu tiên không?

SEO PowerSuite chia sẻ các yếu tố xếp hạng SEO mới mà bạn nên tập trung trong infographic này

Họ chia mọi thứ thành các phần sau:

  • Tên miền
  • Nội dung
  • Cấu trúc trang web và code
  • Hiệu suất và bảo mật
  • Tương tác người dùng
  • Liên kết

Kiểm tra infographic để biết thêm chi tiết các yếu tố xếp hạng SEO mới

Các yếu tố xếp hạng SEO mới trong năm 2020

InboundLand tổng hợp từ red-website-design.co.uk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *