60 công cụ Digital Marketing thúc đẩy phát triển doanh nghiệp [Infographic]

Rate this post

Bạn đang tìm cách để phát triển doanh nghiệp nhỏ của bạn? Bạn muốn một số công cụ có thể làm tăng hoạt động digital marketing?

Deposit Photos chia sẻ 60 công cụ mà bạn có thể thử trong infographic này.

Họ tách chúng thành 6 loại sau:

  1. Social media
  2. Email
  3. SEO
  4. Advertising
  5. Design
  6. Productivity

Kiểm tra infographic để biết thêm chi tiết

60 công cụ Digital Marketing thúc đẩy phát triển doanh nghiệp
Click vào ảnh để xem ảnh lớn

InboundLand tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *