6 cách tăng lưu lượng truy cập website [Infographic]

Rate this post

Dưới đây là bản tóm tắt nhanh 6 cách tăng lưu lượng truy cập website:

  • Thêm liên kết đánh dấu trang mạng truyền thông xã hội
  • Thêm lời gọi hành động trên các liên kết bạn chia sẻ
  • Sử dụng bài viết được ghim trên các mạng truyền thông xã hội
  • Làm cho phương tiện truyền thông xã hội của bạn bao gồm hình ảnh kêu gọi hành động
  • Trả lời câu hỏi trên các trang hỏi đáp truyền thông xã hội
  • Yêu cầu nhân viên chia sẻ nội dung trên các kênh truyền thông xã hội của họ

Xem infographic để biết thêm chi tiết 6 cách tăng lưu lượng truy cập website.

6 cách tăng lưu lượng truy cập website [Infographic]

InboundLand tổng hợp từ Red Website Design