57 danh bạ kinh doanh địa phương trực tuyến

Danh bạ doanh nghiệp là danh sách trực tuyến các doanh nghiệp trong một phân khúc, địa điểm, hoặc lĩnh vực cụ thể. Những người tìm kiếm trực tuyến có thể tìm thấy các doanh nghiệp địa phương trong các danh bạ kinh doanh.

Ngày nay, Google nằm lòng trải nghiệm giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp địa phương.

Chằng phải tìm kiếm đâu xa khi đã có những điểm chuyển đổi của Google My Business, AMP và những phân đoạn xác thực.

Thế nên rất hợp lý khi đưa thông tin doanh nghiệp địa phương vào những nơi mọi người có thể tìm thấy doanh nghiệp thay vì chỉ hy vọng mọi người tìm thấy doanh nghiệp trong kết quả tìm kiếm.

Thông tin NAP (Tên, Địa chỉ, Số điện thoại) của doanh nghiệp địa phương được liệt kê trên các danh bạ, trang web danh sách doanh nghiệp trực tuyến và trang web trích dẫn giúp cải thiện khả năng hiển thị, liên kết ngược từ các trang web này cũng có lợi cho SEO Inbound bền vững. (Thuật ngữ SEO Inbound được định nghĩa bởi MIFA).

Dưới đây là một số điều để đảm bảo danh sách doanh nghiệp có trong một danh bạ

 • NAP nhất quán. Khi thêm hoặc cập nhật doanh nghiệp trên nhiều trang web liệt kê doanh nghiệp, hãy đảm bảo cung cấp cùng một thông tin doanh nghiệp trên mỗi danh bạ.
 • Một liên kết đến trang web. Backlinks – còn được gọi là inbound links – rất quan trọng đối với Domain Authority (DA) của trang web doanh nghiệp. Xem xét thêm một liên kết theo dõi ở cuối URL này để thấy lưu lượng truy cập mà trang web nhận được từ các danh bạ kinh doanh.
 • Mô tả doanh nghiệp. Phản ánh sứ mệnh, văn hóa và giá trị của tổ chức.
 • Đa phương tiện. Cung cấp cho người tìm doanh nghiệp một xúc tác trực quan với một hình ảnh hoặc video về văn phòng, nhân viên, hoặc hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Có rất nhiều danh bạ dành riêng cho địa phương và các trang web liệt kê doanh nghiệp cụ thể theo ngành, nhưng các doanh nghiệp địa phương nên bắt đầu với những “khẩu súng lớn” và tìm đường đến các danh bạ thích hợp.

11 danh sách kinh doanh miễn phí

 1. Facebook
 2. Apple Maps
 3. Google My Business
 4. LinkedIn Company Directory
 5. Bing
 6. Yelp
 7. MapQuest
 8. HubSpot
 9. Super Pages
 10. Yellow Book
 11. Thumbtack

57 danh sách kinh doanh địa phương và danh bạ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 1. Facebook (Domain Authority = 100)
 2. Apple Maps (Domain Authority = 100)
 3. Google My Business (Domain Authority = 100)
 4. LinkedIn Company Directory (Domain Authority = 98) 
 5. Bing (Domain Authority = 94)
 6. Yelp (Domain Authority = 94)
 7. Better Business Bureau (Domain Authority = 93)
 8. Foursquare (Domain Authority = 92)
 9. MapQuest (Domain Authority = 92)
 10. HubSpot (Domain Authority = 91)
 11. Yellow Pages (Domain Authority = 91)
 12. Angies List (Domain Authority = 91)
 13. Yahoo! Local (Domain Authority = 91)
 14. Manta (Domain Authority = 87)
 15. Merchant Circle (Domain Authority = 86)
 16. Super Pages (Domain Authority = 84)
 17. Yellow Book (Domain Authority = 83)
 18. Thumbtack (Domain Authority = 82)
 19. Local.com (Domain Authority = 77)
 20. Kudzu.com (Domain Authority = 76)
 21. Hot Frog (Domain Authority = 76)
 22. Communitywalk.com (Domain Authority = 75)
 23. Brownbook.net (Domain Authority = 73)
 24. Tupalo.com (Domain Authority = 72)
 25. La Cartes (Domain Authority = 68)
 26. 2findlocal.com (Domain Authority = 67)
 27. ezlocal.com (Domain Authority = 67)
 28. ebusinesspages.com (Domain Authority = 67)
 29. Spoke (Domain Authority = 66)
 30. Chamberofcommerce.com (Domain Authority = 66)
 31. City Squares (Domain Authority = 66)
 32. Cylex USA (Domain Authority = 66)
 33. yelloyello.com (Domain Authority = 66)
 34. BOTW (Domain Authority = 65)
 35. worldweb.com (Domain Authority = 65)
 36. ibegin.com (Domain Authority = 63)
 37. Get Fave (Domain Authority = 63)
 38. Fyple.com (Domain Authority = 63)
 39. Company.com (Domain Authority = 60)
 40. Call Up Contact (Domain Authority = 60)
 41. Finduslocal.com (Domain Authority = 60)
 42. My Huckleberry (Domain Authority = 59)
 43. Hub.biz (Domain Authority = 59)
 44. where2go.com (Domain Authority = 58)
 45. City Insider (Domain Authority = 58)
 46. n49.com (Domain Authority = 58)
 47. My Sheriff (Domain Authority = 57)
 48. opendi.us (Domain Authority = 56)
 49. Bizhwy.com (Domain Authority = 55)
 50. Smartguy.com (Domain Authority = 55)
 51. Wherezit.com (Domain Authority = 55)
 52. DiscoverOurTown.com (Domain Authority = 54)
 53. Nexport.com (Domain Authority = 52)
 54. USdirectory.com (Domain Authority = 50)
 55. Wowcity.com (Domain Authority = 49)
 56. Bizadee (Domain Authority = 48)
 57. Wand.com (Domain Authority = 47)

Doanh nghiệp cần hiện diện ở mọi nơi mà khách hàng tiềm năng có thể thấy. Điều này rất quan trọng đối với bất kỳ kế hoạch tiếp thị địa phương nào. Đừng chờ đợ, hãy thêm doanh nghiệp vào một số danh sách và danh bạ kinh doanh địa phương này ngay.

InboundLand tổng hợp từ HubSpot

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *