3 lỗi thường gặp trong SEO

MIFA Creative Digital Agency đưa ra 3 lỗi thường gặp trong SEO mà chuyên gia SEO hay mắc phải như sau:

1. Lỗi nghiêm trọng

Lỗi nghiêm trọng là những vấn đề có ảnh hưởng cao nhất đến sức khỏe SEO tổng thể của bạn.
Những lỗi này thường là kỹ thuật nhất, do đó bạn có thể cần trợ giúp từ quản trị trang web của mình để sửa chúng.

 • Không có sitemap.xml để tối ưu hóa tương tác với bot
 • Không có chứng chỉ SSL hợp lệ
 • Trang có số lượng từ thấp
 • Trang với các mô tả meta trùng lặp
 • Trang với các thẻ <title> trùng lặp
 • Trang đã chặn robot thẻ meta hoặc tiêu đề HTTP X-Robots-Tag
 • Sử dụng Flash
 • Trang với thời gian tải lâu
 • Trang với nhiều hơn một thẻ <title>
 • Trang không có thẻ <title>

2. Cảnh báo

Cảnh báo là các lỗi ít ảnh hưởng đến sức khỏe SEO tổng thể của bạn.
Đây thường là ít kỹ thuật và một cái gì đó hầu hết mọi người có thể bắt đầu sửa chữa ngay lập tức.

 • Trang không có tiêu đề H1
 • Trang không có mô tả meta
 • Trang với các URL quá dài
 • Trang với một URL được định dạng kém cho SEO
 • Trang với thẻ <title> quá dài
 • Trang với nén gzip hoặc deflate bị ẩn
 • Trang có thẻ mô tả meta trùng lặp
 • Trang mã trạng thái 4XX được chuyển
 • Trang với thẻ <title> quá ngắn

3. Khuyến nghị

Các khuyến nghị có ít hoặc không ảnh hưởng đến sức khỏe SEO của bạn nhưng vẫn quan trọng để nhận thức và sửa chữa.
Đây thường là những vấn đề dễ nhất để sửa chữa.

 • Vấn đề với chứng chỉ SSL sắp hết hạn
 • Trang không có doctype được khai báo
 • Trang không có mã hóa ký tự được khai báo
 • Trang chuyển hướng tạm thời

Tìm hiểu thêm về Inbound Marketing để hiểu rõ dịch vụ SEO Inbound bền vững của MIFA. Dịch vụ này không mắc các lỗi thường gặp trong SEO ở trên.

InboundMarketing.com.vn tổng hợp

SEOSIEUVIET là tên thương hiệu khối dịch vụ SEO bền vững của Mifa Corp

tìm hiểu thêm về dịch vụ seo bền vững