15 blog SEO tốt nhất nên theo dõi nếu muốn xếp hạng Google cao hơn [Infographic]

Bạn đang cố gắng tìm hiểu về SEO để đưa trang web lên cao hơn trên Google? Bạn muốn biết các blog và tài nguyên SEO nên đọc và học hỏi?

Chúng tôi chia sẻ 15 blog SEO tốt nhất nên theo dõi trong infographic này.

Dưới đây là danh sách:

 • The Moz Blog
 • Neil Patel
 • Search Engine Land
 • Search Engine Journal
 • Search Engine Roundtable
 • SEMrush Blog
 • Yoast
 • Google Webmaster Central Blog
 • Content Marketing Institute
 • Search Engine Watch
 • GrowthHackers
 • Searchmetrics
 • Backlinko
 • Ahrefs
 • Bruce Clay

Kiểm tra infographic để biết thêm chi tiết.

15 blog SEO tốt nhất nên theo dõi nếu muốn xếp hạng Google cao hơn [Infographic]

InboundLand tổng hợp 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *