12 chiến lược xây dựng liên kết SEO năm 2019 [Infographic]

Bạn đang tìm cách cải thiện SEO của mình vào năm 2019? Bạn muốn biết làm thế nào để kiếm được các liên kết quan trọng nhằm cải thiện thẩm quyền tên miền của bạn (domain authority)?

Matthew Woodward chia sẻ các chiến lược xây dựng liên kết SEO được đề xuất trong infographic này.

Dưới đây là một bản tóm tắt nhanh chóng:

 • Testimonial link building – Xây dựng liên kết chứng thực
 • Link Roundup Link Building – Xây dựng liên kết vòng
 • Resource Page Link Building – Xây dựng trang tài nguyên
 • Internal Link Building – Xây dựng liên kết nội bộ
 • Expired domains – Miền hết hạn
 • Guest Blogging – Yawn – Viết blog cho khách
 • Broken link building – Xây dựng liên kết bị bỏng
 • Reverse engineering competitor Backlinks – Kỹ thuật đảo được Backlinks
 • Newsjacking – Tin tức
 • Influencer marketing (ego bait) – Tiếp thị người ảnh hưởng
 • Data driven content for link building – Nội dung hướng dữ liệu
 • Mention Link Building (Link reclamation) – Xây dựng liên kết đề cập

Kiểm tra infographic để biết thêm chi tiết.

12 chiến lược xây dựng liên kết SEO năm 2019

InboundLand tổng hợp từ blog red-website-design

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *