11 vấn đề và lỗi SEO on-site phải tránh [Infographic]

Bạn đang vật lộn để đạt được thành công SEO với trang web kinh doanh? Bạn muốn xác định bất kỳ vấn đề và lỗi SEO on-site nào có thể cản trở trang web của bạn?

SEMrush tổng hợp dữ liệu ẩn danh của 100,000 trang web và 450 triệu trang đang sử dụng SEMrush’s Site Audit Tool nhằm đưa ra các vấn đề và lỗi phổ biến nhất. SEMrush chia sẻ 11 vấn đề và lỗi SEO on-site dưới đây:

 1. 50% các trang web phải đối mặt với các vấn đề nội dung trùng lặp.
 2. 45% bị thiếu thuộc alt
 3. 10% hình ảnh nội bộ bị hỏng
 4. 35% trùng lặp thẻ tiều đề. 8% bị thiếu thẻ tiêu đề. 4% không đủ text trong thẻ tiêu đề. 15% quá nhiều text trong thẻ tiêu đề. Các vấn đề liên quan đến thẻ tiêu đề không phổ biến nhưng cũng đa dạng.
 5. 30% trùng lặp mô tả meta. 25% bị thiếu mô tả meta
 6. 35% bị hỏng liên kết nội bộ trong đó có 70% trả về mã 4XX. 25% bị hỏng liên kết bên ngoài
 7. 20% trang web được phân tích có nhiều thẻ H1 trên các trang nhất định. 20% bị thiếu thẻ H1. 15% trùng lặp thông tin thẻ tiêu đề và thẻ H1 trên các trang nhất định.
 8. 18% các trang web được phân tích dữ liệu có số lượng từ thấp trên một số trang
 9. 15% trang web được nghiên cứu có quá nhiều liên kết on-page trên một số trang
 10. 12% trang web có các trang nhất định bị thiếu thông tin khai báo ngôn ngữ
 11. 28% trang web được phân tích có tỷ lệ text-to-HML thấp trên các trang nhất định.

Ngoài ra SEMrush đề cập đến 10% trang web có vấn đề chuyển hướng tạm thời trên một số trang nhất định.

11 vấn đề và lỗi SEO on-site phải tránh

InboundLand tổng hợp từ Red Website Design và SEMrush. Tìm hiểu dịch vụ SEO Inbound bền vững của MIFA.