11 mẹo gia tăng Google Click Through Rate, tăng lưu lượng truy cập website [Infographic]

Rate this post

Dưới đây là một bản tóm tắt nhanh chóng

 • Xác định nội dung có CTR thấp nhất
 • Kết xuất nhiều “keyword heavy”
 • Gắn kết cảm xúc
 • Cảm xúc nhận được tương đối rõ ràng
 • Sử dụng danh sách đánh số
 • Mẫu tiêu đề để thành công
 • Thêm các từ sức mạnh vào thẻ mô tả
 • Sử dụng URL mô tả
 • Hãy thử các tiêu đề khác nhau
 • Tiêu đề thử giọng trên Quảng cáo Google
 • Kiểm tra ý tưởng tiêu đề trên bài đăng Facebook

Xem infographic để biết thêm chi tiết mẹo gia tăng Google Click Through Rate, tăng lưu lượng truy cập website

11 mẹo gia tăng Google Click Through Rate, tăng lưu lượng truy cập website

InboundLand tổng hợp từ blog.red-website-design.co.uk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *