100 công cụ tiếp thị miễn phí phát triển doanh nghiệp [Infographic]

Rate this post

Bạn đang tìm cách để phát triển doanh nghiệp nhỏ của bạn? Bạn muốn một danh sách các công cụ tiếp thị miễn phí để giúp bạn cải thiện các nỗ lực tiếp thị?

Crello chia sẻ 100 công cụ tiếp thị miễn phí bạn nên thử trong infographic này.

Họ chia chúng thành các loại sau:

 • Lên lịch đăng bài
 • Tổ chức công việc của bạn
 • Tìm từ khóa
 • Quản lý truyền thông xã hội
 • Nhận ấn phẩm
 • Quản lý SEO
 • Gửi email tốt hơn
 • Kiểm tra trang web của bạn
 • Công cụ thiết kế và biên tập viên
 • Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng
 • Khám phá
 • Theo dõi đề cập

Kiểm tra infographic để biết thêm chi tiết

100 công cụ tiếp thị miễn phí phát triển doanh nghiệp [Infographic]

InboundLand tổng hợp từ Crello