10 công cụ truyền thông xã hội tốt nhất trong năm 2019 [Infographic]

Bạn có kế hoạch sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để phát triển doanh nghiệp của bạn trong năm nay? Bạn muốn một danh sách các công cụ có thể giúp các nỗ lực tiếp thị truyền thông xã hội của bạn?

Awario chia sẻ các công cụ truyền thông xã hội tốt nhất được họ đề xuất trong infographic này.

Họ chia mọi thứ thành các loại sau:
Giám sát phương tiện truyền thông xã hội
Quản lý truyền thông xã hội
Tiếp thị nội dung
Tạo quy trình công việc
Quảng cáo

Kiểm tra infographic để biết thêm chi tiết các công cụ truyền thông xã hội tốt nhất

InboundLand tổng hợp từ blog.red-website-design.co.uk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0793 199 986